Wat willen we graag realiseren

We zoeken een plek die we kunnen maken tot ons thuis en die tevens een inspiratievolle en helende plek is voor anderen. Met grond voor de professionele verbouw van biologische groenten. En met een ruimte voor yogalessen en bezinning.
Een plek waar rust en harmonie heerst, waar het goed is om op adem te komen en waar je mag zijn wie je bent.
We willen bijdragen aan een gezonde aarde voor mens en dier.

Voor ons is het belangrijk dat ons bedrijf zich op een natuurlijke manier kan ontwikkelen. Wat betekent dat misschien niet alle onderdelen van ons plan tegelijk gerealiseerd zullen worden.

 

Biologische tuinderij.

De tuinderij is de landschappelijke drager van de plek. Op ca. 3 ha worden 12 tot 15 tal verschillende groenten op biologische wijze, passend bij de grond en de omgeving geteeld. Ons doel is hier de werkzaamheden zo in te vullen, dat die zowel ons leven als dat van anderen verrijkt.
Door het toepassen van vaste bloembedden, groenbemesters en hagen wordt een zo natuurlijk mogelijke omgeving gecreëerd. Een omgeving die de biologische teelt van groenten ondersteunt.
Aandacht voor de bodem met het bodemleven is heel belangrijk. Daarom ploegen we niet, of zo min mogelijk, en trachten de grond bedekt te houden.
De groenten willen we waar mogelijk in de regio afzetten. Een plaats wordt gereserveerd voor het doen van proeven met natuurlijke teeltsystemen, nieuwe teelten en rassenvergelijkingen.

 

 

Yogaruimte.

De yogaruimte heeft een fijne open sfeer. Er is voldoende plaats voor 10 tot 12 personen. Door de natuurlijke materialen en de ligging in het groen is het makkelijker tot rust te komen. Er is naast de lesruimte binnen ook een lesruimte buiten. Dat geeft een extra dimensie aan de yogalessen. Buiten in de natuur, met meer zuurstof, yoga beoefenen geeft een diepere uitwerking op lichaam en geest. De yogalessen zijn geïnspireerd op de klassieke Hatha yoga en Dru yoga; de yoga van het hart. De lessen zijn afwisselend, vloeiend en met respect voor ieders mogelijkheden.
Naast yoga kan ook individuele begeleiding worden gegeven zoals zwangerschapsyoga, reiki en training in het omgaan met energie.

 

 

Stilte – bezinnings – retraiteplek.

Soms heb je, om wat voor reden dan ook, behoefte aan een plek om even op adem te komen, een rustige inspirerende werkplek of een bezinningsplek. Wij hebben de wens om hiervoor op de Wenteling ruimte te bieden.