Zorg voor de Aarde

 

Bij de Wenteling staat zorg voor de Aarde en alles wat daar op leeft centraal. Dat is de manier om gezonde biologische groenten te telen. Deze kern vind je op de Wenteling op verschillende terreinen terug:

 

De Bodem

De bodem is de basis, hem in goede conditie, vol leven houden staat voorop. Dat gebeurt door het land te bemesten met enkel organische mest en door het land zoveel mogelijk begroeid te houden, net als in de natuur.
Ook werken we met vaste rijpaden voor de tractor, waardoor de structuur van de grond op de teeltbedden jaar op jaar verbetert. Het slechts ondiep bewerken van de grond zorgt ervoor dat al het leven in de bodem zo min mogelijk wordt verstoord. Ook werken we met het mulchen, het bedekken van de bodem met organisch materiaal. Daarnaast wordt lavameel aan de bodem toegevoegd om de mineralenbalans in de bodem te verbeteren.
Met deze manier van bodembeheer verwacht ik CO2 in de bodem vast te leggen. Wat weer goed is om de klimaatverandering te verminderen.

Gezonde groenten

Direct gerelateerd aan de zorg voor de bodem, is de teelt van gezonde groenten.
Met aandacht beheerde grond kan gezonde gewassen leveren die op hun beurt ons als mens werkelijk voeden. Niet alles wat we eten voedt ons namelijk!
Het wordt me pas de laatste tijd duidelijker wat dat kan inhouden: Groenten telen met voldoende mineralen, vitamine’s, anti-oxidanten en andere inhoudsstoffen. Daar is actieve zorg en aandacht nodig van de teler. De kwaliteit van de geteelde groenten meet ik sinds kort met een Brix-meter.

Omgeving

Eigenlijk is de tuinderij een kleine leefgemeenschap van allerlei planten en dieren, die in samenhang met elkaar leven. Zo vorm je een stabiele plek waar plagen minder plaatsvinden. De uitdaging is om deze leefgemeenschap op te bouwen en te onderhouden. De tuinderij kenmerkt zich door een afwisseling van teeltbedden met verschillende groenten. Daarnaast vind je er (bloeiende) plantenmengsels, die als voor-, na- of tussenteelt op de groenteteeltbedden worden geteeld. Zo ontstaat een diversiteit van allerlei planten. Waarin allerlei dieren zich thuis in voelen.
De tuinderij wordt omgeven door bloemenranden.

 

Regionale afzet

De op de Wenteling geteelde groenten blijven in de regio. U weet waar de groenten vandaan komen en ik weet voor wie ik teel. Op die manier hebben we een verbinding met elkaar.
Bovendien zorgt dit voor weinig voedselkilometers en een vers product.

Plezier

Plezier in het werk is belangrijk. Ik denk dat je deze positieve energie ook overbrengt op je omgeving, dus ook op de groenten die ik teel.
Mijn rol als tuinder is om een evenwichtige groei van de groenten te bewerkstelligen ingepast in een natuurlijke omgeving.

En meer …

De tuinderij kan ook een plek bieden voor mensen die tijdens hun bezigheden op de tuinderij even op adem willen komen.
Heb je hier interesse in, neem dan even contact met me op.

Biologische teelt

Tot slot komen bij de teelt geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest kijken. Er wordt geteeld volgens de biologische richtlijnen en worden daarvoor gecontroleerd door de SKAL. De groenten mogen we dan ook  “biologisch” noemen. Het biologisch certificaat vindt u hieronder.