Wie gunt het ons deze plek te creëren?

Wij, Carien en Robert zoeken een boerderij, of een plek waar die gerealiseerd mag worden, met ongeveer 2 a 3  ha goede grond* in een rustige omgeving.
Een boerderij gelegen in een glooiend of heuvelachtig terrein is voor ons helemaal bijzonder.
We willen graag van de  boerderij een eigen, levendige woon- en werkplek maken. Als deze wat verouderd is, dan is dat helemaal geen probleem.
We zouden deze plek graag in eigendom willen verkrijgen.

* “goede grond” kan zijn, leemhoudende zandgrond, loss, zavel, humusrijke zandgrond; een grond waar tuin- of akkerbouw op bedreven kan worden.