de Wenteling

Pompoen oranje groot

st (rond ca. 1200 gr)

4,00

Opvallende gehaltes:
Vitaminen: hoger B1, E, redelijk A
Mineralen: redelijk calcium, fosfor en zink

Brix-waarde Wenteling: 1