de Wenteling

Pompoen groen middel

st (ca. 900 - 1200 gr)

2,85

Opvallende gehaltes:
Vitaminen: hoger B1, E, redelijk A
Mineralen: redelijk calcium, fosfor en zink

Brix-waarde Wenteling: 1