de Wenteling

Pompoen groen groot

st (ca. 1200 - 1700 gr)

4,00

Opvallende gehaltes:
Vitaminen: hoger B1, E, redelijk A
Mineralen: redelijk calcium, fosfor en zink

Brix-waarde Wenteling: 1