de Wenteling

Palmkool

300 gr

1,80

Belangrijke inhoudsstoffen:
Vitaminen: Vermoedelijk A en C en caroteen
Mineralen: Calcium en magnesium

Brix-waarde Wenteling: 6