Plan B in uitvoering.

Zaterdag 21 april startte met het bemesten van een gehuurd stuk biologisch land, plan B.

Inderdaad we hebben nog geen eigen plek gevonden.
En in de tussentijd vind ik het waardevol om met de biologische groententeelt bezig te zijn. Te ontdekken of je dat ook op een ontspannen manier kan doen en of je het ook op een andere manier nog meerwaarde kunt geven. In die zin is het een belangrijke proeftuin. Ook een proeftuin omdat een aantal nieuwe teelten uitgeprobeerd gaat worden en dat bedekking van de grond met groenbemesters meer wordt ingepast in het teeltplan.
Het plan is ook om een aantal excursies rondom soyabonen, suikermais en boerenkool te organiseren!

Bij biologische melkveehouderij “De Dobbelhoeve” kunnen we dit jaar 0,5 ha (ca. 50 x 100 meter) grond huren om de Wenteling voort te zetten. Een perceel wat wat langer nat is in het voorjaar, maar ook minder snel uitdroogt in de zomer. Ik ben er blij mee, dat Cees en Guus van de Dobbelhoeve me deze plek gunnen voor een jaar. Het land ligt tussen Udenhout en Tilburg, midden tussen de landerijen.
Het is leemhoudende zandgrond en ziet er vruchtbaar uit en hij is al 30 jaar biologisch!

Gelijk tijdens het bemesten van het land, die zaterdag, heb ik het natste stukje van het land ontdekt. Op die plek kwam ik vast te zitten met de mestverspreider vol met stalmest. Ik weet nu dat er heel wat (hand)rieken met mest op een mestverpreider gaan!

Na een aantal bewerkingen waaronder maaien, freezen, bemesten, ploegen, bekalken etc., zijn afgelopen vrijdag de eerste tuinboonzaden de grond in gegaan (zie foto). Gevolgd door aardappels bietjes en spitskool. Deze week volgen nog meer gewassen.

De opkweek van slaplantjes bij ons woonhuis gaat voorspoedig. De ruim 5 weken geleden gezaaide sla kan deze week de grond in. Een rode eikenbladsla, een blonde kropsla en een gespikkelde bindsla (helemaal uit Amerika).