Het verhaal van de Savooie kool.

Zoals u ongetwijfeld zelf ook wel gemerkt zult hebben, komen de boeren de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Als belangrijke stikstof-uitstotende bedrijfstak, moet er werkelijk iets gaan gebeuren. Dat is spannend en niet verwonderlijk dat er protesten plaats vinden.
Met name het Farmer Defence Force laat zich niet altijd van zijn beste kant zien.
Het is ook jammer dat dit gebeurt. Want mijn inziens kunnen we als landbouwsector nu ook anders in het nieuws treden met een ander verhaal.

Ik kwam erop toen ik de geldelijke vergoeding vergeleek van de oogst van een savooie kool van de Wenteling met die van een dienst over zelfwaardering die ik zou af kunnen nemen van een ander.
Die vergelijk lag behoorlijk scheef. De volgende gedachten-sprong was: Welke waarde heeft mijn savooie kool en voor welk deel krijg ik een geldelijke vergoeding?
Die savooie kool van de Wenteling kan ook voor ieder ander agrarisch product van een ander landbouwbedrijf staan.

Een korte uitleg bij de savooie kool.
Als je op de Wenteling komt zie je dat er allerlei verschillende gewassen groeien; klein, groot,  jong en oud. Dat geeft veel variatie niet allen in planten maar ook dieren; je biodiversiteit.
Om de bodem te verbeteren worden op de Wenteling groenbemesters en organische bemesting toegepast de grond wordt zoveel mogelijk ontzien allemaal om de bodemvruchtbaarheid maar ook het organisch stof gehalte van de bodem te laten toenemen. Het bijkomende voordeel is dat op deze wijze CO2 in de bodem wordt vastgelegd.
Een toename van bodemvruchtbaarheid zorgt voor een gezonder gewas met meer innerlijke kwaliteit. Ons eten wordt daardoor meer voedend wat toe kan bijdrage aan lagere zorgkosten.
Recreeren doen we met z’n allen deels in het landelijke gebied. Boeren zijn de architecten van dit landelijke gebied en bepalen zo of we ons daar graag verblijven of niet.

Kijkend naar mijn eigen situatie, wordt op dit moment alleen het aspect “eten” geldelijk vergoed en de andere aspecten niet of bijna niet. Dat verklaart voor mij het grote verschil in waarde toekenning van mijn product en dat van die ander.
Wanneer het mij lukt om voor die andere aspecten, die maatschappelijk ook heel waardevol zijn, een waarde toekenning te krijgen. Ontstaat er van twee kanten een gezonde situatie, voor de Wenteling en ons allemaal.

Dat geldt ook voor heel onze sector. Als we ons meer op de lange termijn gaan richten met meer biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en gezonde voedende produkten en dat als sector aan de maatschappij tonen en ook weten te vermarkten. Dan ontstaat er mijn inziens een gezonde landbouw, waar acties van het Farmer Defence Force niet meer nodig zijn.

Een mooie taak voor ons als boeren en onze landelijke land- en tuinbouw organisatie (LTO) om dat voor elkaar te krijgen. Laten we daar in 2020 mee gaan beginnen.

De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar toegewenst!