Groenbemesters

Tja wat zijn groenbemesters nu eigenlijk?
Groenbemesters zijn planten die je zaait om o.a. de grond te bedekken en daardoor te beschermen. Om voedingsstoffen te laten opnemen die anders uit zouden spoelen. Onkruidgroei te onderdrukken want onder een gewas waar weinig licht valt, groeien en ontkiemen weinig planten. En om de bodem levend te houden door het bodemleven te voorzien van aktieve wortels.
Deze groenbemesters kunnen allerlei planten zijn.
De naam “bemester” is zo gekozen denk ik, omdat bij het afsterven van de plant de opgenomen voedingsstoffen weer teruggeleverd worden aan de bodem en via deze weg weer als voedingsstoffen kunnen dienen voor een volgend gewas.

Toen ik zo’n 30 jaar geleden begon in de biologische tuinbouw was winterrogge dé plant om te gebruiken. Hij werd gezaaid na een groenteteelt in het najaar. Het fijne van rogge is dat hij tot laat in het najaar te zaaien is doordat hij al kiemt bij een lage temperatuur.
In de biologische landbouw waren we toen voorloper om dit te doen. Nu worden groenbemesters alom toegepast in de landbouw en zijn ze zelfs verplicht om in te zaaien na snijmais.

Groenbemesters worden ook steeds meer in de vorm van mengsels aangewend met soms wel 10 verschillende planten in het mengsel. In deze mengsels zitten planten die diep of juist ondiep wortelen, die stikstof vast kunnen leggen in de bodem of juist goed voeding op kunnen nemen. Deze variatie zorgt zowel boven als ondergronds voor meer variatie in allerlei levende organismen.
Wellicht dat u tijdens een wandeling of fietstocht in het buitengebied ook al eens is opgevallen dat er akkers zijn waar meerdere planten door elkaar heen groeien.

Op de Wenteling ben ik ook met mengsels van groenbemesters bezig. Niet alleen als nateelt maar ook als voorteelt, voor dat er een groente wordt geplant of gezaaid. Zelfs als tussenteelt, tussen twee groente-teelten in.
Met name de laatste twee toepassingen en het gebruik van mengsels is nieuw voor mij. Voorheen liet ik regelmatig de grond een tijdje “zwart” liggen. Reed er een paar keer met cultivator of wiedeg over totdat er in geplant of gezaaid werd.
Het “levend” en bedekt houden van de grond voelt echter zo veel beter.
Het kost wel meer aandacht en energie maar dat heb ik er voor over. Want op de lange duur zorgt dit voor een beter bodemleven, een vruchtbaardere bodem en de oogst van gezondere groenten. Aan daar zijn u en ik bij gebaat!

In een volgende blog wil ik op dit laatste verder in gaan.

“Hand”zaaimachine (ca.25 kg) waarmee de groenbemesters gezaaid worden op de Wenteling.