Er staan rozen in de tuin.

Meer feitelijk gezegd, er staan klaprozen in de tuinderij van de Wenteling.
Voor u misschien een niet veel zeggende op feiten berustte zin, kijk maar naar de foto. “Live” ziet het er prachtig uit!Voor Carien en mij (Robert) een bijzondere zin.
15 Jaar geleden zijn Carien en ik getrouwd en studenten pastor Huub Lenders die de huwelijksdienst leidde, startte zijn overweging met de woorden: Er staat een Roos in de Tuin.
De yoga-praktijk van Carien heet : “In de Roos”. Mijn tuinderij heette toen: “De Tuin”.
De strekking van de overweging benoemd in deze metafoor, was hoe we liefdevol in verbinding maar ook in vrijheid kunnen samenleven.
In die 15 jaar zijn we een heel eind opgeschoven om onszelf en elkaar te leren kennen en om daadwerkelijk de yoga en de tuinderij in elkaars omgeving een plek te geven. Dat was 15 jaar geleden een stuk lastiger geweest. Hoe mooi zou het zijn om dit daadwerkelijk te kunnen realiseren.

De Wens is er, aan de obstakels op ons pad wordt gewerkt en wie weet kunnen we u volgend seizoen met o.a. yoga en groenten van dienst zijn vanuit een gezamenlijk plek.

Onze wens kunt u ook vinden op deze nieuw ingedeelde website.

De klaprozen kunt u met eigen ogen aanschouwen op de Open-Ochtend van de Wenteling op zondag 30 juni 2019 van 10.00 uur tot 13.00 uur. Waar u van harte welkom bent. Zie Agenda.