Dienend voor de Aarde

Dienend voor de Aarde

 • De Wenteling heeft een biologisch SKALcertificaat en gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Maar doet meer…
 • Zorg voor de bodem en al het leven wat daarin en op groeit, zodat zich dat kan verbeteren.
 • Zorg voor toename van de diversiteit aan allerlei planten en dieren die leven op de tuinderij, ook wel biodiversiteit genoemd.

Wat doet de Wenteling dan?

 • Gebruik van organische mest o.a. in de vorm van compost.
 • Wij passen veelvuldig groenbemesters toe. Vaak als mengsel van soms wel 10 verschillende planten. De natuur wil namelijk graag begroeing van de bodem en legt zo ook CO2 vast in de bodem.
 • Wij passen bij verschillende gewassen mulch toe. Mulch is een bedekking van de bodem met organisch materiaal, waardoor de bodem wordt beschermd en allerlei beestjes in deze laag kunnen leven.
 • Wij zaaien bloemenranden in en laten soms de natuur zijn gang gaan. Veel insecten, waaronder zeker ook nuttige, vinden in een bloemenrand hun voedsel.
 • De bodem wordt zo min mogelijk en zo ondiep mogelijk bewerkt om het natuurlijke voedselweb in de bodem zo min mogelijk te verstoren. Uiteindelijk zorgt het bodemleven zelf voor een luchtige en goed doorwortelbare bodem.
  Dit is nog een behoorlijke uitdaging!
 • Dit jaar zijn we gestart met “strokenteelt”. Dat betekent we nu nog maar drie bedden van groenten die in één gewasgroep vallen bij elkaar zetten. En deze af laten wisselen met stroken van groenten uit andere gewasgroepen. Zo krijg je meer variatie in de ruimte en hierdoor ook meer verschillende insecten en dieren op het land.
 • Tot slot is er dit seizoen een aanzet gegeven om meer verschillende planten rond een groentenplant te laten groeien. Dit zorgt voor een diverser bodemleven rond de wortels van de plant. Wat uiteindelijk kan leiden tot een gezonder product voor de consument.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA