de Wenteling wordt zandbak?

Op oude kaarten van het gebied waar het perceel van de Wenteling ligt, staat beschreven dat het vroeger een heide-bos gebied was. Eerlijk gezegd sta ik daar niet van te kijken. Na een paar maanden van bijna geen regen, een stralende zon, flinke wind en boven normale temperaturen is het droog aan het worden daar. Het voelt nu een beetje alsof je in de Duinen bent.
De Zwaluwsestraat, waar het perceel aan ligt, stuift al maanden.
Bewerkte of los geschoffelde grond stuift. En als ik thuis kom, dan stuif ik ook, met zand dat uit mijn kleren, haren en schoenen komt.

Gelukkig ben ik met de Wenteling de weg ingeslagen om het vocht zoveel mogelijk in de grond te houden en het stuiven van grond en organische stof, je vruchtbare teeltlaag, te voorkomen.
Hoe dat gebeurt?
Door het land slechts oppervlakkig te bewerken, zorg je er voor dat slechts een beperkte laag grond uitdroogt.
Daarnaast wordt getracht de lege teeltbedden zoveel mogelijk begroeid te houden door inzaai van groenbemesters. Begroeide grond stuift namelijk niet.
Organische stof inde grond, zorgt er voor dat de bodem beter zijn vocht vast kan houden. Dit gehalte probeer ik op te krikken met organische bemesting, mulch en begroeing.

Ondanks de droogte blijven onkruiden gewoon groeien. Zoals “kweek” een grassoort die het de afgelopen maanden heel goed doet. Hij vermeerdert zich via zaad maar ook via worteluitlopers. De wortelpunten van deze uitlopers zijn zo scherp dat ze door vaste grond, maar ook door aardappels en wortels heen groeien. Afschoffelen is bij deze plant onvoldoende, het omhoog halen van de wortels en deze laten verdrogen werkt beter. En daar is het nu net ideaal weer voor.

Met dit schrale weer zie je ook overal bladluizen verschijnen. Wat dan mooi is om te zien is dat ook zijn natuurlijke belager, het lievenheersbeestje nu heel veel op het land voorkomt. Gelukkig gaat het de goede kant uit met het de biodiversiteit op het de Wenteling!
Wist u dat dit (zie foto) de pop is van het lievenheersbeestje? Ze zitten vast op bladeren en misschien komt u ze nu ook wel tegen op de groenten van de Wenteling.

Gooi ze dan alsjeblieft niet weg , maar scheur het stukje blad met de pop van de groente af en leg dit bij u tussen de planten in de tuin. Dan hebt u een lievenheersbeestje gered en helpt hij u met het bestrijden van luizen in uw tuin!

Het aanbod van de groenten van de Wenteling wordt langzaam maar zeker weer groter. Kijk gerust op de bestellijst en voel u vrij om te bestellen.

Een stoffige groet van Robert, die nu wel aan het water geven is hoor!