Anders dan gewend.

Al jaren bewerk ik de grond voordat ik ga zaaien of planten op een manier die ik bijna 25 jaar geleden heb geleerd. Vaak met cultivator of frees achter de tractor.

Er wordt echter steeds meer bekend over wat zich in de bodem afspeelt. En wat blijkt: Dat allerlei micro-organismen daarin een belangrijke rol spelen en die houden er niet van dat er veel in de grond “geroerd”wordt of te wel beroerd wordt.
Zo’n 10 jaar geleden ben ik gestopt met standaard ploegen in het voorjaar. Ploeg alleen als dat echt niet anders kan.

Vorig jaar heb ik (eindelijk) tijd genomen om me echt in het biologisch telen praktisch te verdiepen.
Dat resulteerde o.a. in het veelvuldig toepassen van groenbemesters de afgelopen twee seizoenen. Diezelfde micro-organismen, van zonet, hebben namelijk erg graag levende wortels om zich heen. In een volgende blog kom ik op deze groenbemesters terug.
Daarnaast ben ik me aan het afvragen gegaan of allerlei standaard grondbewerkingen die ik al jaren deed ook echt nodig zijn.

Dit jaar bijvoorbeeld met de herfstprei.
Tot week 22, de week waarin de prei geplant wordt hield ik voorheen de grond zwart door deze een paar keer te bewerken. Dan cultivatorde ik de grond van het hele bed diep zodat er makkelijk plantgaatjes in gemaakt konden worden en de wortels zich makkelijk in konden wortelen.
Dit jaar stond er een vroege groenbemester die gemaaid en vervolgens oppervlakkig geschoffeld werd. Daarop werd in de plantrij de gewasresten oppervlakkig weggeschoven en waar nodig alleen in de plantrij de grond met 1 cultivatortand ondiep losgemaakt en vervolgens plantgaatjes gemaakt en geplant.
Nu tijdens het oogsten van de prei zie ik dat de grond goed doorworteld is, zelfs in hardere kluiten waar afgestorven groenbemesterwortels de weg vrij hadden gemaakt voor de eerste preiwortels.

Een bijzonder moment voor me om te zien, dat inderdaad deze plantenwortels de capaciteit hebben om de grond toegankelijk te maken voor wortels van groentenplanten. Dat je daar niet altijd een metalen cultivatorhaak of freesmes achter de tractor voor nodig hebt om dat te doen.
En het mooie is dat je je waardevolle bodemleven spaart en zelfs stimuleert!