Algemene voorwaarden

Aanbieder

Biologische tuinderij de Wenteling
Vestigingsadres:
St. Janskruid 20
5071 GL Udenhout
KvK nr. 18040744

Hierna te noemen “de Wenteling”

Afnemer

Persoon die op de website van de Wenteling: www.tuinderijdewenteling.nl in de Webshop, als ”Oogstdeel-nemer” of zich heeft ingeschreven voor een activiteit van de Wenteling. Daarbij zijn / haar naam en adresgegevens heeft vermeld en producten of diensten heeft besteld.

Hierna te noemen: Klant

Overeenkomst

Klant en de Wenteling komen beide overeen in goed vertrouwen en in alle eerlijkheid te handelen t.a.v. de verplichtingen die ieder van hen aangaat bij de plaatsing van een bestelling bij de Wenteling of afnemen van een dienst van de Wenteling door de Klant.

De Klant gaat de verplichting aan om aan zijn betalingsverplichting te voldoen zoals beschreven op de website van de Wenteling voor de bestelling of dienst die hij of zij afneemt.

De Wenteling  gaat de verplichting aan de bestelling of dienst in goede staat of orde aan de klant te leveren op een wijze zoals op de website van de Wenteling vermeld.

Geschillen

Bij een eventueel geschil zal in eerste instantie via onderling overleg naar een overeenstemming worden gestreefd.

Wanneer dat niet lukt zal samen met een onafhankelijke mediator, die door beide partijen wordt erkend, tot een oplossing worden gekomen.

Privacy verklaring

De privacy verklaring van de Wenteling kun je inzien via de volgende link.