Tuinderij

Aandacht

De Wenteling is een kleinschalig tuinbouwbedrijf, met een lappendeken van groenteteelten. De zorg voor een gezonde bodem, gezonde groenten, een prettige werkplek en een gevarieerde natuur zijn belangrijk voor ons.
Op de Wenteling groeien onbespoten groenten voor onze groentepakketten. De groenten komen direct vers van het land in de pakketten terecht. Dit telen vindt niet industriematig plaats maar in menselijke proporties, waarbij persoonlijke aandacht centraal staat.
Hierdoor kunnen we een goede kwaliteit groenten leveren. Daar staan we voor.

 

Minder transport.

Een zo kort mogelijke weg van het land naar u, betekent voornamelijk groenten van het seizoen in de pakketten. Groenten uit het buitenland met een lange transportweg, proberen we zoveel mogelijk te beperken.

 

Verbinding met U.

De verbinding met u als klant vinden we heel belangrijk. U bent één van de belangrijke peilers onder de Wenteling. Daarom ontvangt u regelmatig op verschillende wijze informatie over de tuinderij.
Dat kan zijn via een nieuwsbriefje of via een excursie of Open Dag.

 

Overschakeling naar biologisch.

Omdat we in 2014 met de tuinderij verhuisd zijn, mogen we onze groenten niet biologisch noemen. Daar zijn wettelijke regelingen voor. Wel telen we volgens de biologische richtlijnen en worden we door de SKAL, de controle organisatie voor biologische landbouw in Nederland, gecontroleerd.
Vanaf de zomer 2016, mogen we een deel van de groenten biologiscch noemen.
Overigens werd het land waarop we nu telen al zo’n 15 jaar heel extensief, zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen beheerd en ligt het in een heel natuurlijke omgeving.

 

Faire Trade.

Vanaf 2016 besteedt de Wenteling 0,7 % van de omzet (milenium doelstelling van de VN) aan doelen, die de wereld leefbaarder en duurzamer maken voor mensen, die daar nu nog niet de middelen voor hebben. Op dit moment geeft de Wenteling een bijdrage aan Oxfam Novib, Cordaid (Kinderstem) en aan een project in India genaamd: Puvidham Rural Development, een school voor plattelandskinderen waarbij ook het belang van biologische landbouw in de praktijk wordt onderwezen.
Daarnaast proberen we zelf ook aan eerlijke handel te doen, zowel bij de inkoop van groente en fruit voor onze pakketten bij telers hier in Nederland, als wel bij allerlei andere inkopen.
Afdingen tot de laagste prijs, gaat in onze sector namelijk altijd ten koste van iets.

 

Duurzame verpakking.

Wij proberen de groenten en fruit in de pakketten zo duurzaam mogelijk te verpakken. Zover we daar tenminste invloed op hebben.
Voor de verpakking van onze groenten en fruit gebruiken we zoveel mogelijk papieren zakken. Deze papieren zakken zijn vaak nogmaals te gebruiken. Daarom vragen we u om de goede papieren groente- en fruitzakken bij uw afhaaladres retour te geven, dan gebruiken wij ze weer opnieuw.
Niet alle groenten kunnen in papier verpakt worden. In 2016 zijn we gestart met het verpakken van veldsla en winterpostelein in naturaflex zakken, ondanks dat ze ruim 10x duurder zijn dan de plastieke variant. Deze naturaflex zakken zijn gemaakt van cellulose van hout. Deze zakken zijn biologisch afbreekbaar en kunnen in de groenbak. Ook de champignonbakjes, van de champignons die we direct van de teler betrekken (deze bakjes zijn in een papieren zakje geschoven) zitten in biologisch afbreekbaar plastic.